Učenje in treniranje

Predvideni termini usposabljanj gorskega kolesarstva za leto 2016

logo

Predvideni termini usposabljanj gorskega kolesarstva za leto 2016:


Cross over  -  UGK1  -->  VGK 2

22.april 2016  in   24.april 2016


Licenčni MTB

23.april 2016  


Vodnik MTB

2. maj 2016    -  8. maj 2016


Učitelj MTB

25. maj 2016   - 29. maj 2016


Učitelj MTB

4. september 2016   - 8. september 2016


Vodnik MTB

22. oktober 2016    -  28. oktober 2016


Lokacije, urniki in ostale podrobnosti bodo pravočasno objavljene na naših spletnih straneh.


Strokovni svet KZS

Predsednik

Luka Žele