Strokovni svet

KZS

Strokovni svet

Za pripravo strokovnih podlag in programskih usmeritev, za s področja tekmovalnega kolesarskega športa in za celostni razvoj kolesarstva, skupščina KZS voli in razrešuje strokovni svet.

Člani strokovnega sveta

Luka Žele, predsednik
Martin Hvastja, član
dr. Lovro Žiberna, član
Andrej Cimprič, član
Miran Kavaš, član
dr. Tomislav Koprivnjak, član
dr. Samo Rauter

Zapisniki sej SS

Vsebina v pripravi.