Skupščina Kolesarske zveze Slovenije

KZS

Skupščina Kolesarske zveze Slovenije

Skupščina je najvišji organ KZS, ki ga sestavljajo vsi klubi in društva - člani KZS.

Akti skupščine

Statut KZS
Statut stari 1997
Poslovnik stari 1997
Spremembe in dopolnitve poslovnika 2012
Poslovnik čistopis 2012
Pravilnik o varstvu osebnih podatkov
Članstvo KZS - Pravilnik o registraciji stari 1997
Članstvo KZS - Kriteriji stari 2002
Pravilnik o članstvu KZS 2012
Pravilnik disciplinska odgovornost stari 1999

Gradivo za sestanke

Zapisniki sestankov