Predsedstvo KZS

KZS

Predsedstvo KZS

Predsedstvo KZS je izvršilni organ skupščine, ki vodi delo KZS, med dvema zasedanja skupščine, v skladu s sklepi sprejetimi na skupščini. Pod njenim okriljem deluje tudi Komisija za antidoping pri predsedstvu KZS

Člani predsedstva KZS

Tomaž Grm,  predsednik KZS
Bogdan Fink, podpredsednik 
Mohor Vrhovnik, podpredsednik
Danilo MIštrafovič, podpredsednik
Luka Žele, predsednik Strokovnega sveta
Tomaž Poljanec, predsednik Komisije za mednarodne odnose
Jože Juršak, predsednik DKSS
Borut Božič, predstavnik tekmovalcev
Franc Hvasti, član
Boris Lozej, član
Jože Senekovič, član
Jože Kenk, član
Milena Černilogar Radež, članica
Sandi Papež, član
Damjan Pintar, član

Zapisniki sestankov