Komisija za mednarodne odnose

KZS

Komisija za mednarodne odnose

Komisija za mednarodne odnose v skladu s politiko predsedstva skrbi za stike z UCI, UEC in drugimi zvezami, predvsem z zvezami iz sosednjih držav (Italija, Avstrija, Madžarska, Hrvaška in BCU). Dogovarja se in pripravlja sporazume o nastopih slovenskih kolesarjev v obmejnih območjih, ureja odnose mednarodnega sodelovanja in opravlja druge naloge, katere ji poverijo predsednik, oziroma organi KZS.

Člani komisije za mednarodne odnose

Tomaž Poljanec, predsednik
Andrej Filip, član
Aleš Kalan,, član
Zlatka Kos, članica
Gorazd Stražišar, član
Srečo Komac, član