Disciplinska komisija

KZS

Disciplinska komisija

Disciplinska komisija je organ skupščine, ki na prvi stopnji odloča o disciplinskih kršitvah.

Člani disciplinske komisije

Srečko Glivar, član
Branko Rokavec, član
Marjan Knaflič, član
Mira Gašparič Petrovič, članica
Jaka Tancik, član
Boštjan Lampret, član
Tomo Šetina, član

Zapisniki sej DK

18.11.2015 - Zapisnik 1. seje 2015